0+
rus en

The world of academia: culture & education
Мир университетской науки: культура, образование

Book

Новости

01/06/08
Сайт запущен
НазадЖурналы

10/08/2013 №8
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСТОЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Адамчик-Бэмбас Виолета .

Аннотация

Статья посвящена проблеме профессионального истощения сотрудников исправительных учреждений. Раскрываются психологические причины и социальные условия, способствующие профессиональному выгоранию работников системы ресоциализации. Рассматриваются различные способы борьбы с синдромом профессионального выгорания.

Ключевые слова

ресоциализационные работники, профессиональное истощение, синдром профессионального выгорания

Библиография

1. Bqbas, S., 2009. Metody i formy oddziaiywan resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakiadach poprawczych. W: Resocjalizacja, zagadnienia prawne, spoieczne i metodyczne, red. Jaworska, A. Krakow: 331344; Bqbas, S., 2009. Rodzinne uwarunkowania resocjalizacji wi^zniow. W: Zagadnienia spoiecznej readaptacji skazanych, red. Kozaczek, F. Rzeszow: 184-196; Bqbas, S., 2010. Kara pozbawienia wolnosci w polskim systemie penitencjarnym. W: Wychowanie i nauczanie w spoieczenstwie otwartym - wybrane zagadnienia, red. Grelow-ska, W., E. Kielska. Radom: 103-131; Bqbas, S., 2010. Specyfika pracy wychowawcy w schroniskach dla nieletnich i zakiadach poprawczych. W: Wypalenie zawodowe pracownikow placowek resocjalizacyjnych - zjawisko, zagrozenia, wsparcie, red. Bilska, E. Warszawa: 189-197; Bqbas, S., 2011. Wspoiczesne wyzwania przed placowkami resocjalizacyjnymi dla nieletnich. W: Agresja wirtualna vs realna, red. Majchrzyk, Z., J.F. Tere-lak. Biaiystok:

полный текст

Поиск по фамилиям авторов и ключевым словам. Введите фразу или фамилию автора. Регистр значения не имеет.